Modify

Opened 6 years ago

#5 new defect

Nawiasy w termach

Reported by: tilk Owned by: tilk
Priority: minor Component: User Interface
Version: Keywords:
Cc:

Description

Obecnie system zawsze wypisuje minimalną liczbę nawiasów potrzebną do jednoznacznego odtworzenia termu. Może jednak warto zachowywać oryginalne nawiasowanie, czasem dodatkowe nawiasy rozjaśniają, nawet, jak są zbędne.

Attachments (0)

Change History (0)

Add Comment

Modify Ticket

Action
as new The owner will remain tilk.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.